BU WEBSİTESİNDE ŞU ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR:

1. Gerekli Temel Çerezler - Websitesi temel fonksiyonlarına ait çerezler:Gerekli Temel Çerezler, kullanıcının web sitesinde dolaşabilmesi ve örneğin web sitesinin güvenli alanlarına erişim vb. gibi özelliklerini kullanabilmesi için gereklidir. Bu çerezler olmadan örneğin web sitesinde oturum açma veya alışveriş sepetleri oluşturma vb. hizmetler sağlanamaz.
2. Gerekli Temel Çerezler - Analiz çerezleri ve İşlevsellik çerezleri:Analiz çerezleri, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları, örneğin en sık hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları vb. hakkında bilgi toplar. Bu çerezler, ziyaretçiyi tanımlayabilecek bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir, bu nedenle anonimdir. Yalnızca bir web sitesinin çalışmasının iyileştirilmesi için kullanılır. Bu çerezler alternatif olarak (i) doğrudan site yöneticisi tarafından birleşik şekilde bilgi toplanması için kullanılması ve (ii) üçüncü taraflarca yönetilmesi, çerezlerin kullanıcıları tanımlama kabiliyetini düşürmek üzere özel yöntemler uygulanması (örneğin önemli IP adresi bölümlerinin maskelenmesi) ve üçüncü tarafların bunları yalnızca hizmet sunmak üzere kullanması açısından “teknik çerezler” ile benzerdir. Örneğin, çerez verilerini, karşılaştırmadan veya mevcut kişisel verilerle zenginleştirmeden ayrı olarak kullanırlar.

Tekuğur DTM Bosch Yetkili Bayi Satıcı
İletişim      + 90 (232) 878 23 64   |  + 90 (530) 691 65 08     |   www.tekugur.com.tr        |   Tüm Siparişlerinizde  Kargo Bedava    |   SIKÇA SORULAN SORULAR

Menü

Garanti Koşulları ve İlgili Mevzuat Hükümleri

GARANTİ KOŞULLARI ve İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ
 1. Garanti koşulları oluşturulurken, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili yönetmelikler esas alınmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48.maddesi mesafeli sözleşmeleri düzenlemektedir. Söz konusu kanun hükmüne göre;
“Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.
Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.”
 1. Bu kapsamda; kullanmakta olduğunuz internet sitesi üzerinden sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirmeyi okuyarak mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki sair mevzuata tabidir.
 3. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ve alıcının sipariş yeri uzaklığına bağlı olarak makul süre zarfında gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre zarfında ürün teslim edilmez ise, alıcı sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
 4. Sipariş sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 5. Satın alınan ürün eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve internet adresinde gösterildiği adet ve şekilde teslim edilecektir.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının, satıcının öngöremeyeceği mücbir sebep vb. durumlarla imkânsızlaşması halinde, satıcı bu durumu üç gün içinde yazılı olarak alıcıya bildirecektir. Bu halde, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.
 7. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8.maddesine göre ayıplı mal; tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Buna ek olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223.maddesi uyarınca; alıcının, satılan malı gözden geçirme ve satıcıya bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu hükme göre; Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır. Bu hükümler doğrultusunda alıcının, makul süre içinde satılanı kontrol etmesi ve ayıp gördüğü takdirde gecikmeksizin satıcıya bildirmesi gerekmektedir.
 8. Tüm ürünler aksi belirtilmediği takdirde firmamızın garantisi altındadır.
 9. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz.
 10. Teslimatı yapan taşıyıcı kargo şirketinden kaynaklı hasarlardan dolayı şirketimizin sorumluluğu doğmamaktadır.
 11. Teslimatı yapan taşıyıcı kargo şirketinden kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; alıcı teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir.