BU WEBSİTESİNDE ŞU ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR:

1. Gerekli Temel Çerezler - Websitesi temel fonksiyonlarına ait çerezler:Gerekli Temel Çerezler, kullanıcının web sitesinde dolaşabilmesi ve örneğin web sitesinin güvenli alanlarına erişim vb. gibi özelliklerini kullanabilmesi için gereklidir. Bu çerezler olmadan örneğin web sitesinde oturum açma veya alışveriş sepetleri oluşturma vb. hizmetler sağlanamaz.
2. Gerekli Temel Çerezler - Analiz çerezleri ve İşlevsellik çerezleri:Analiz çerezleri, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları, örneğin en sık hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları vb. hakkında bilgi toplar. Bu çerezler, ziyaretçiyi tanımlayabilecek bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir, bu nedenle anonimdir. Yalnızca bir web sitesinin çalışmasının iyileştirilmesi için kullanılır. Bu çerezler alternatif olarak (i) doğrudan site yöneticisi tarafından birleşik şekilde bilgi toplanması için kullanılması ve (ii) üçüncü taraflarca yönetilmesi, çerezlerin kullanıcıları tanımlama kabiliyetini düşürmek üzere özel yöntemler uygulanması (örneğin önemli IP adresi bölümlerinin maskelenmesi) ve üçüncü tarafların bunları yalnızca hizmet sunmak üzere kullanması açısından “teknik çerezler” ile benzerdir. Örneğin, çerez verilerini, karşılaştırmadan veya mevcut kişisel verilerle zenginleştirmeden ayrı olarak kullanırlar.

Tekuğur DTM Bosch Yetkili Bayi Satıcı
İletişim      + 90 (232) 878 23 64   |  + 90 (530) 691 65 08     |   www.tekugur.com.tr        |   Tüm Siparişlerinizde  Kargo Bedava    |   SIKÇA SORULAN SORULAR

Menü

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
B. ‘SATICI’; (sözleşmede bundan sonra "TEKUĞUR" olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:
ADRES:
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 1. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: Satıcıya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti satıcıya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: Satıcı ve alıcıyı,
SÖZLEŞME: Satıcı ve alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
 1. KONU
İşbu Sözleşme, alıcının, satıcıya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
 
 1. SATICI BİLGİLERİ
Satıcı İsmi/Unvanı: TEKUĞUR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC LTD ŞTİ
Telefon: 0232 8782364-0232 8781999-0530 6916508
MERSİS NO: 0836041917800018
Eposta: muhasebe.tekugur@gmail.com
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: Siparişin mesafesine ve desisine göre değişkenlik gösterir.
 
 1. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:
 
 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:


 
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
  1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) satıcıya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.
  2. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya, belirtilen tarihe kadar geçerlidir.
  3.  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  4.  Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı sitede gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil): %SEPET%
Kargo Tutarı: %KARGO%
Genel Toplam: %SIPARIS_TOPLAM%
Teslimat Adresi %TESLIMAT_ADRESI%
Teslim Edilecek kişi ANSE SAĞLIK
Fatura Adresi %FATURA_ADRESI%
Sipariş Tarihi %TARIH%
Teslimat tarihi %TESLİM_TARİHİ%
Teslim şekli %TESLİM_SEKLİ%
 
  1. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir.
 
 1. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. 
 1. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI
Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli:   
Kargo Ücreti:   
Taksit Farkı:   
Toplam Sipariş Bedeli: %SIPARIS_TOPLAM%
Sipariş Tarihi: %TARIH%  
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
Teslim Şartları: Alıcıya Teslim
Teslim Alacak Kişiler:
 
 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. Alıcı, TEKUĞUR’a ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Alıcının, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, TEKUĞUR tarafından alıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının sipariş yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün alıcıya teslim edilememesi durumunda, alıcının sözleşmeden dönme hakkı saklıdır. 
  4. TEKUĞUR, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. TEKUĞUR , sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  6. TEKUĞUR, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  7. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, TEKUĞUR’ın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından TEKUĞUR’a ödenmemesi halinde; alıcı, Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. TEKUĞUR, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini TEKUĞUR’DAN  talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, TEKUĞUR tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için TEKUĞUR’U sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. TEKUĞUR’UN alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle TEKUĞUR’UN kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
  11. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura ve diğer fatura yerine geçen belgelerin tümü iade edilmelidir.
  12. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde; TEKUĞUR , kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini ve siparişte kullanılan ve kredi kartı sahibinin alışverişe onayı olduğuna dair bilgi ve belgeleri talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise TEKUĞUR, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
  13. Alıcı, TEKUĞUR’UN  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle TEKUĞUR’UN uğrayacağı tüm zararları, ilk bildirim üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  14. Alıcı, TEKUĞUR’UN ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklere tamamen ve münhasıran alıcı katlanmak zorunda kalacaktır.
  15. Alıcı, TEKUĞUR’UN’A ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) işlemlerde bulunamaz.
  16. TEKUĞUR’UN ait internet sitesinin üzerinden, TEKUĞUR’UN kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler alıcıya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
  17. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TEKUĞUR’UN bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından arî tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TEKUĞUR’UN üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  18. Kargoya verilen siparişler, kargo teslimat aşamasında iptal edilememektedir.
  19. Alıcı, kargoya verilen siparişleri ürünün kutusunu açmadan kargoyu, kargo firmasına vererek iade edebilmektedir.
 
 1. CAYMA (GERİ ALMA) HAKKI
 
  1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48.maddesinin 4.fıkrasına dayanarak; tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmelerden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı, tek taraflı irade beyanıyla sözleşme ilişkisini sona erdirir.
  2. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilecektir.
  3. Cayma hakkının kullanılması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona ermekte ve alıcı herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü olmamaktadır.
  4. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlamaktadır ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilmektedir.
  5. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınmaktadır.
  1. Malın taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmemektedir.
  2. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanmaktadır.
  3. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TEKUĞUR’UN yöneltilmesi yeterli olmaktadır.
  4. Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilmektedir. 
  5. İnternet sitesi üzerinden tüketicilere sunulan cayma hakkının kullanılması durumunda TEKUĞUR, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmektedir.
  6. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye ait olacaktır.
  7. TEKUĞUR, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir.
  8. Tüketici veya tüketici adına üçüncü kişi tarafından teslim alınmış siparişlerde ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ürünler için iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayacağı gerekçesiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.
  9. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres:Türkocağı Cad. No:5/A Kemalpaşa/İZMİR Elektronik posta adresi: muhasebe.tekugur@gmail.com Şeklinde internet sitesinde de belirtilmektedir.
 
 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 
  1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
  2. Kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
13. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
13.1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı TEKUĞUR’UN uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. YETKİLİ MAHKEME
14.1. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin hususa dikkat edilmesi sureti ile,
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği  ilçe tüketici hakem heyetlerine, il tüketici hakem heyetlerine ve  Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılmaktadır.
15. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. TEKUĞUR’UN, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: TEKUĞUR DAY.TÜK.MAL.TİC.LTD.ŞTİ..
ALICI:
TARİH:
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
B. ‘SATICI’; (sözleşmede bundan sonra "TEKUĞUR" olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:
ADRES:
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 1. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: Satıcıya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti satıcıya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: Satıcı ve alıcıyı,
SÖZLEŞME: Satıcı ve alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
 1. KONU
İşbu Sözleşme, alıcının, satıcıya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
 
 1. SATICI BİLGİLERİ
Satıcı İsmi/Unvanı: TEKUĞUR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC LTD ŞTİ
Telefon: 0232 8782364-0232 8781999-0530 6916508
MERSİS NO: 0836041917800018
Eposta: muhasebe.tekugur@gmail.com
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: Siparişin mesafesine ve desisine göre değişkenlik gösterir.
 
 1. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:
 
 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:


 
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
  1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) satıcıya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.
  2. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya, belirtilen tarihe kadar geçerlidir.
  3.  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  4.  Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı sitede gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil): %SEPET%
Kargo Tutarı: %KARGO%
Genel Toplam: %SIPARIS_TOPLAM%
Teslimat Adresi %TESLIMAT_ADRESI%
Teslim Edilecek kişi ANSE SAĞLIK
Fatura Adresi %FATURA_ADRESI%
Sipariş Tarihi %TARIH%
Teslimat tarihi %TESLİM_TARİHİ%
Teslim şekli %TESLİM_SEKLİ%
 
  1. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir.
 
 1. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. 
 1. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI
Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli:   
Kargo Ücreti:   
Taksit Farkı:   
Toplam Sipariş Bedeli: %SIPARIS_TOPLAM%
Sipariş Tarihi: %TARIH%  
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
Teslim Şartları: Alıcıya Teslim
Teslim Alacak Kişiler:
 
 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. Alıcı, TEKUĞUR’a ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Alıcının, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, TEKUĞUR tarafından alıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının sipariş yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün alıcıya teslim edilememesi durumunda, alıcının sözleşmeden dönme hakkı saklıdır. 
  4. TEKUĞUR, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. TEKUĞUR , sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  6. TEKUĞUR, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  7. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, TEKUĞUR’ın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından TEKUĞUR’a ödenmemesi halinde; alıcı, Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. TEKUĞUR, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini TEKUĞUR’DAN  talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, TEKUĞUR tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için TEKUĞUR’U sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. TEKUĞUR’UN alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle TEKUĞUR’UN kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
  11. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura ve diğer fatura yerine geçen belgelerin tümü iade edilmelidir.
  12. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde; TEKUĞUR , kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini ve siparişte kullanılan ve kredi kartı sahibinin alışverişe onayı olduğuna dair bilgi ve belgeleri talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise TEKUĞUR, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
  13. Alıcı, TEKUĞUR’UN  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle TEKUĞUR’UN uğrayacağı tüm zararları, ilk bildirim üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  14. Alıcı, TEKUĞUR’UN ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklere tamamen ve münhasıran alıcı katlanmak zorunda kalacaktır.
  15. Alıcı, TEKUĞUR’UN’A ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) işlemlerde bulunamaz.
  16. TEKUĞUR’UN ait internet sitesinin üzerinden, TEKUĞUR’UN kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler alıcıya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
  17. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TEKUĞUR’UN bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından arî tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TEKUĞUR’UN üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  18. Kargoya verilen siparişler, kargo teslimat aşamasında iptal edilememektedir.
  19. Alıcı, kargoya verilen siparişleri ürünün kutusunu açmadan kargoyu, kargo firmasına vererek iade edebilmektedir.
 
 1. CAYMA (GERİ ALMA) HAKKI
 
  1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48.maddesinin 4.fıkrasına dayanarak; tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmelerden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı, tek taraflı irade beyanıyla sözleşme ilişkisini sona erdirir.
  2. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilecektir.
  3. Cayma hakkının kullanılması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona ermekte ve alıcı herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü olmamaktadır.
  4. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlamaktadır ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilmektedir.
  5. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınmaktadır.
  1. Malın taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmemektedir.
  2. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanmaktadır.
  3. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TEKUĞUR’UN yöneltilmesi yeterli olmaktadır.
  4. Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilmektedir. 
  5. İnternet sitesi üzerinden tüketicilere sunulan cayma hakkının kullanılması durumunda TEKUĞUR, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmektedir.
  6. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye ait olacaktır.
  7. TEKUĞUR, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir.
  8. Tüketici veya tüketici adına üçüncü kişi tarafından teslim alınmış siparişlerde ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ürünler için iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayacağı gerekçesiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.
  9. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres:Türkocağı Cad. No:5/A Kemalpaşa/İZMİR Elektronik posta adresi: muhasebe.tekugur@gmail.com Şeklinde internet sitesinde de belirtilmektedir.
 
 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 
  1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
  2. Kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
13. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
13.1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı TEKUĞUR’UN uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. YETKİLİ MAHKEME
14.1. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin hususa dikkat edilmesi sureti ile,
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği  ilçe tüketici hakem heyetlerine, il tüketici hakem heyetlerine ve  Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılmaktadır.
15. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. TEKUĞUR’UN, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: TEKUĞUR DAY.TÜK.MAL.TİC.LTD.ŞTİ..
ALICI:
TARİH: